Piątek, 26 Lutego 2021, Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Wydarzenia - archiwum > Zapraszamy na Światowy Dzień Wody

Wodociągi Kieleckie

Zapraszamy na Światowy Dzień Wody

Zapraszamy na Światowy Dzień Wody „Przyroda dla wody” to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody, ustanowionego przez ONZ. Z tej okazji Wodociągi Kieleckie zapraszają na happening na deptaku, na mostku nad Silnicą.
Z okazji Światowego Dnia Wody spotykamy się w środę 21 marca na mostku nad Silnicą na kieleckim deptaku. W godz. 9.30 - 12 zorganizujemy tam wspólnie z Radiem Kielce happening ekologiczny. Postawimy namiot z materiałami informacyjnymi o dobrej zdrowej kieleckiej wodzie i o tym, jak o nią dbać, przygotujemy niespodzianki dla dzieci i inne atrakcje.
A dzień później Wodociągi Kieleckie przygotowują specjalny program związany z tematyką Światowego Dnia Wody dla młodych widzów Teatru Lalki i Aktora w Kielcach.
Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. W tym roku odbywa się pod hasłem „Przyroda dla wody”, bo od tego, jak zadbamy o całą przyrodę, będzie zależeć, czy ludzkość będzie miała wystarczający dostęp do świeżej zdrowy do picia i dla rolnictwa.
Obecnie uszkodzone ekosystemy wpływają na zbyt małą ilość i złą jakość wody dostępnej do spożycia przez ludzi. Już 2,1 miliarda ludzi nie ma dostępy w swoich domach do bezpiecznej wody pitnej, co wpływa negatywnie na ich zdrowie, edukację i pracę.
ONZ wyznaczył cel — do roku 2030 ten problem ma być rozwiązany. Nie będzie to łatwe, zważywszy że do 2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie o 2 miliardy ludzi, a globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30 procent wyższe niż dzisiaj.
Konieczna jest poprawa retencji, przywrócenie terenów podmokłych i bagiennych oraz oczyszczanie i powtórne wykorzystywanie ścieków. Obecnie aż 80 procent ścieków na świecie trafia z powrotem do natury, bez jakiegokolwiek oczyszczenia. Ścieki zanieczyszczają glebę, podziemne zbiorniki wody pitnej oraz rzeki i zbiorniki wodne, z których taka woda jest czerpana. Czas przerwać ten zamknięty krąg.

Tegoroczny temat Światowego Dnia Wody - „Przyroda dla wody” - bada, w jaki sposób możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku.

nasz-plakat

2018-03-13