Niedziela, 20 Września 2020, Eustachego, Faustyny, Renaty
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Wydarzenia - archiwum > Wodociągi partnerem Kongresu Polityki Miejskiej

Wodociągi Kieleckie

Wodociągi partnerem Kongresu Polityki Miejskiej

Wodociągi partnerem Kongresu Polityki Miejskiej O ochronie środowiska, mieszkalnictwie i transporcie dyskutować będą specjaliści podczas Kongresu Polityki Miejskiej w Targach Kielce. Partnerem kongresu zostały Wodociągi Kieleckie. - Również spółki wodociągowe muszą dostosowywać i planować swoją infrastrukturę zgodnie z rozwojem miasta - mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.
Trzydniowy Kongres Polityki Miejskiej rozpocznie się w czwartek 14 listopada. Wodociągi Kieleckie zostały partnerem Kongresu, a podczas obrad i debat będą częstowały uczestników kielecką kranówką z saturatora i karafek. Jak piszą organizatorzy, „Kongres Polityki Miejskiej 2019 to największe w Polsce wydarzenie poświęcone tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich, na wszystkich poziomach zarządzania oraz przy współudziale jak najszerszego grona osób, instytucji i środowisk zaangażowanych w problematykę zrównoważonego rozwoju miast”.
Kongres korzysta z doświadczeń i oficjalnych dokumentów Agendy ds. Osiedli Ludzkich Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN-HABITAT) dotyczących zrównoważonego rozwoju miast. Jest to istotne, ponieważ gwałtowna urbanizacja niesie za sobą zarówno zagrożenia, jak i szanse. Problemem jest, jak ograniczyć te pierwsze, a wykorzystać – drugie.
- Takim wyzwaniom muszą również sprostać przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, dostosowując i planując swoją infrastrukturę zgodnie z rozwojem miasta i interesem jego mieszkańców - mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.
Jak zaznaczają organizatorzy kongresu „koncentracja działalności ludzkiej w przestrzeni (a to przecież jest główna cecha definiująca miasto) stwarza olbrzymie szanse dla ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Dobra, zintegrowana i integrująca polityka miejska, powinna służyć jak najlepszemu wykorzystaniu tej szansy, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki życia mieszkańcom obszarów zurbanizowanych i tworząc efektywne powiązania z obszarami podmiejskimi i wiejskimi”.
Pierwsze dwa dni kongresu będą poświęcone obradom plenarnym, jak i debatom równoległym, toczącym się równocześnie nawet w dziewięciu salach. W sobotę uczestnicy będą mogli skorzystać z organizowanych przez Miasto Kielce wizyt studialnych.
Organizatorami kongresu są Obserwatorium Polityki Miejskiej przy Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a partnerem Wodociągi Kieleckie.

Program kongresu i więcej szczegółów - kliknij


kongres%20polityki%20miejskiej%20artykul
2019-11-12