Niedziela, 20 Września 2020, Eustachego, Faustyny, Renaty
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Wydarzenia - archiwum > Wodociągi Kieleckie na historycznej wystawie

Wodociągi Kieleckie

Wodociągi Kieleckie na historycznej wystawie

Wodociągi Kieleckie na historycznej wystawie Nieistniejąca już oczyszczalnia ścieków na Pakoszu, otwarcie miejskiego basenu w Kielcach przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego, budowa ujęcia wody w Białogonie w 1928 r. - te historyczne zdjęcia znalazły się na wystawie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
W piątek 8 września w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli została otwarta wystawa „COP i miasto — nowoczesność i dziedzictwo”, poświęcona miastom Centralnego Okręgu Przemysłowego, wielkiego projektu przemysłowego II Rzeczpospolitej. Na wystawie znalazły się również archiwalne zdjęcia sprzed II wojny światowej, udostępnione przez Wodociągi Kieleckie. Oto co o wystawie piszą jej autorzy:
„Pozostałością COP jest zabudowa miast, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, gmachy fabryczne, podstawowe składniki miejskiej infrastruktury, jak wodociągi czy kanalizacja, drogi i tereny zielone. A także, a może przede wszystkim pewien etos, duch, niedokończona opowieść, która dziś jest interpretowana i rozwijana za pomocą rozmaitych inicjatyw, z którymi wiążą się m.in. terminy: innowacja, przedsiębiorczość, postęp, wynalazczość, zrównoważony rozwój...
Wystawa „COP i miasto – nowoczesność i dziedzictwo” ma swoim tytułem skłaniać do refleksji nad dialogiem między tymi dwoma na pozór zupełnie odrębnymi pojęciami i polami. Przede wszystkim jednak ma zachęcać do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak budowa COP ma się do dzisiejszego świata?”
Wystawę „COP i miasto — nowoczesność i dziedzictwo” można oglądać do końca października 2017 r.
Więcej na ten temat — na stronie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

002
Prezydent RP Ignacy Mościcki oraz dyrektor Wodociągów Kieleckich Olgierd Nowodworski otwierają basen na Stadionie Leśnym w Kielcach, ok. 1938 r.

00002
Stacja pomp, ujęcie wody na Białogonie, lata 30. XX wieku

oczyszcz_Pakosz%20%281%29
Budowa oczyszczalni ścieków w dzielnicy Pakosz, rok ok. 1937
2017-09-08