Piątek, 30 Października 2020, Augustyny, Łukasza, Urbana
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Umowy na nową kanalizację w Masłowie

Wodociągi Kieleckie

Umowy na nową kanalizację w Masłowie

Umowy na nową kanalizację w Masłowie Umowy na wykonanie przyłącza nowej kanalizacji trafią w przyszłym tygodniu do mieszkańców sześciu sołectw w gminie Masłów. Za przyłącze właściciel nieruchomości zapłaci ryczałt 1500 zł, resztę kosztów pokryją MZWiK i Wodociągi Kieleckie.
Dokumenty dostarczą mieszkańcom pracownicy Urzędu Gminy w Masłowie, nie trzeba ich odbierać osobiście. Jest to związane z z budową kanalizacji północnej części gminy i realizacją przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych ujętych w projekcie unijnym „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitarnego" Gmina Masłów przystępuje do przekazania mieszkańcom umów.
W związku ze stanem epidemii umowy będą pozostawione w skrzynkach pocztowych poszczególnych posesji wraz z informacją dotyczącą dalszych niezbędnych procedur. Dokumenty będą dostarczane przez pracowników Gminy Masłów w godzinach pracy urzędu, według harmonogramu:

  • 4 maja - sołectwo Masłów Drugi, Dolina Marczakowa: godz. 9.30 do 16.30
  • 5 maja - sołectwo Barcza, Brzezinki: godz. 8.00 - 15.00
  • 6 maja - sołectwo Mąchocice-Scholasteria: godz. 8.00 - 15.00
  • 7 maja - sołectwo Ciekoty: godz. 8.00 - 15.00

Ponadto mieszkańcy, którzy są w trakcie realizacji inwestycji ujętej w projekcie (budowy domu), ale nie posiadają skrzynki pocztowej, proszeni są o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy tel. 41 311 00 94.
Dofinansowanie przyłączy jest wspólną inicjatywą Międzygminnego Zwiazku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach, Wodociągów Kieleckich i gminy Masłów.

2020-04-30