Środa, 12 Maja 2021, Dominika, Imeldy, Pankracego
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Projekty F. S. > Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków 'Sitkówka' dla miasta Kielce > Tak budowano instalację do termicznej utylizacji osadów – STUOŚ

Wodociągi Kieleckie

Tak budowano instalację do termicznej utylizacji osadów – STUOŚ

Tak budowano instalację do termicznej utylizacji osadów – STUOŚ Wybudowana na oczyszczalni Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ), dała możliwość utylizacji całości osadów ściekowych wraz z pozostałymi odpadami technologicznymi (skratki, piasek i tłuszcze), powstającymi w procesie oczyszczania ścieków. 

Zastosowany sposób spalania przy użyciu pieca ze złożem fluidalnym jest rekomendowany w Europie i na świecie jako najlepszy do zastosowania w oczyszczalniach ścieków. Wybudowany obiekt STUOŚ to instalacja bardzo nowoczesna, wysoce specjalistyczna i skomplikowana, w której każdy element musi ściśle współpracować z innymi. Dlatego wszystkie prowadzone tam procesy są w pełni zautomatyzowane, z wizualizacją wszystkich parametrów koniecznych dla zachowania bezpieczeństwa eksploatacyjnego i ekologicznego.