Środa, 20 Stycznia 2021, Fabioli, Miły, Sebastiana
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Projekty F. S. > Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk

Wodociągi Kieleckie

Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk

002

Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk
Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Zakres rzeczowy inwestycji został zrealizowany w terminie a całość przyznanych środków unijnych rozliczona przez beneficjenta.

Geneza projektu:
Wodociągi Kieleckie inwestują w uporządkowaną gospodarkę ściekową na terenie swojego działania. Trzeci już projekt unijny Spółki miał w tym swój udział. Na terenie aglomeracji Kielce i Zagnańsk wybudowana została sieć kanalizacyjna i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Była to reakcja na potrzeby rosnącej zabudowy mieszkaniowej i samych mieszkańców, którzy chcą zamienić korzystanie z szamba na kanalizację w swoich domach.  Projekt zrealizowaliśmy również z myślą o środowisku i zasobach naturalnych. Są nimi bezcenne źródła wody podziemnej, które w naszym regionie dostaliśmy w prezencie od Natury. Walory naszej wody pitnej od czasów prehistorycznych zawdzięczamy korzystnemu położeniu geograficznemu: podziemnego posadowieniu, naturalnemu filtrowaniu i wzbogacaniu wody podczas wędrówki przez warstwy skalne. Naszym zadaniem jest ochrona tych zasobów i właśnie temu służyła ta inwestycja.

Finansowanie projektu:
Wartość inwestycji (netto):  19 863 812,28  PLN
Środki własne:        6 590 137,84  PLN
Środki UE:    13 273 674,44  PLN

Zakres inwestycji:
1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Kielcach o długości ok. 3,12 km, w tym:
 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gruchawka o długości ok. 0,49 km
 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej o długości ok. 2,63 km
2.Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Bartkowie gmina Zagnańsk.
3.Zakup samochodu ssąco-czyszczącego (do udrażniania i konserwacji kanalizacji sanitarnej)
4.Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce w części osadowej poprzez zakup, montaż i rozruch generatora zasilanego biogazem wraz z układem kogeneracji.

Osiągnięte cele:
Dzięki budowie kanalizacji Wodociągi Kieleckie podłączyły do niej domy zamieszkałe przez 393 osoby. Mieszkańcy kieleckich ulic Gruchawka i Sandomierska zyskali dostęp do sieci kanalizacyjnej - wygodniejszej i tańszej niż szambo.
W Zagnańsku rozbudowaliśmy oczyszczalnię w Bartkowie. Większa o 70 % przepustowość hydrauliczna oczyszczalni i zwiększona o 60% możliwość obciążenia jej ładunkiem zanieczyszczeń tworzy warunki do odbioru ścieków od mieszkańców teraz i w przyszłości. Dążenie do stuprocentowego skanalizowania obsługiwanych gmin to równocześnie dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i komfort mieszkańców. Po zakończeniu projektu to właśnie oni zyskali najwięcej.