Czwartek, 26 Listopada 2020, Leona, Leonarda, Lesławy
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Projekty F. S. > Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk > Prace na ul. Sandomierskiej rozpoczęte

Wodociągi Kieleckie

Prace na ul. Sandomierskiej rozpoczęte

Prace na ul. Sandomierskiej rozpoczęte Wykonawca robót budowlanych rozpoczął od frezowania nawierzchni budowę kanalizacji na ul. Sandomierskiej, na odcinku od ul. Szczecińskiej do granic miasta. Mieszkańcy tego rejonu miasta od wielu lat czekali na kanalizację, a kierowcy na remont zniszczonej wylotowej ulicy.
Pełna nazwa rozpoczętej inwestycji to "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami w granicy pasa drogowego w ul. Sandomierskiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sandomierskiej z ulicą Szczecińską do granic miasta Kielce". Umowę podpisano 18 marca 2015 r., a teren budowy Wodociągi Kieleckie przekazały wykonawcy 30 marca 2015 r., a we wtorek 21 kwietnia rozpoczęło się frezowanie nawierzchni.
Do wykonania jest brakujące 2,67 km kanalizacji w ul. Sandomierskiej dzięki czemu 450 osób uzyska tam dostęp do kanalizacji. Nowa nawierzchnia ma być położona do 31 lipca br. na części obejmującej kanał sanitarny. Prace na ul. Sandomierskiej to wspólna inwestycja Wodociągów Kieleckich i Miejskiego Zarządu Dróg. Wodociągi są odpowiedzialne za budowę kanalizacji sanitarnej, MZD – deszczowej, a obie spółki wspólnie odtworzą nawierzchnię ulicy.

artykul-22kwi15
21 kwietnia 2015 r. wykonawca rozpoczął frezowanie nawierzchni ul. Sandomierskiej