Piątek, 01 Grudnia 2023, Blanki, Edmunda, Eligiusza
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Polityka Jakości i Środowiska

Wodociągi Kieleckie

Polityka Jakości i Środowiska

            Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki Wodociągi Kieleckie jest prowadzenie działalności usługowo-handlowej w dziedzinie inżynierii sanitarnej, a w szczególności w zakresie:

  • poboru i rozprowadzania wody,
  • odprowadzania  i oczyszczania ścieków,
  • usług  wodociągowo- kanalizacyjnych,
  • badań laboratoryjnych wody i ścieków.

Dostarczamy Klientom wyroby i usługi na wysokim poziomie jakości i zgodne z ich oczekiwaniami.


Aby stale poprawiać jakość wyrobów i usług przez nas oferowanych, a także zminimalizować negatywny wpływ naszej działalności na środowisko zobowiązujemy się do realizacji następujących celów:

  • wdrożenia i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z  normą ISO 9001 i ISO 14001,
  • utrzymania właściwych parametrów dostarczanej wody,
  • doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych pod kątem spełnienia wymagań oraz zapobiegania  niekorzystnym wpływom na środowisko, w tym jego zanieczyszczeniom,
  • rozwoju infrastruktury technicznej,
  • przestrzegania wymagań prawnych i innych wymogów dotyczących działalności Spółki, w tym aspektów  środowiskowych,
  • ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz ich świadomości jakościowej i środowiskowej.

Deklaruję zaangażowanie w pracach nad wdrożeniem, utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz przydzielenie niezbędnych środków dla realizacji podjętej polityki.


Do realizacji polityki jakości i środowiska zobowiązuję wszystkich pracowników Spółki.Kielce 09.07.2007                 


Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

podpis_prezesa

mgr Henryk Milcarz