Czwartek, 26 Listopada 2020, Leona, Leonarda, Lesławy
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Projekty F. S. > Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk > Pierwszy kilometr kanalizacji [Wideo]

Wodociągi Kieleckie

Pierwszy kilometr kanalizacji [Wideo]

Pierwszy kilometr kanalizacji [Wideo] Osiem brygad pracuje przy budowie kanalizacji sanitarnej na ul. Sandomierskiej. Lada dzień gotowy będzie pierwszy kilometr kanału. Po zakończeniu modernizacji mieszkańcy uzyskają dostęp do kanalizacji, tereny zyskają na atrakcyjności a kierowcy będą mieli odnowioną wylotówkę na Cedzynę. Pamiątką po inwestycji będzie zakopany w czwartek kawałek rury z przesłaniem dla przyszłych pokoleń wewnątrz.
Sprawnie przebiega budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej połączona z modernizacją ulicy Sandomierskiej. Do 25 maja 2015 r. wykonano 808,5 metra kanału głównego oraz 158,5 metra ONS-ów (Odcinków Należących do Sieci – umożliwiają one budowę przyłączy do poszczególnych nieruchomości).
Na budowie pracuje 8 brygad. Zgodnie z umowami, do 30 czerwca 2015 zakończona będzie budowa kanału głównego, do 15 lipca 2015 r. ONS-ów a do 31 lipca 2015 r. odtworzona nawierzchnia na części jezdni objętej tą inwestycją. Drugą część realizuje Miejski Zarząd Dróg, odpowiedzialny również za budowę kanalizacji deszczowej.
Czwartkowe spotykanie z mediami zorganizowano na symbolicznym ostatnim 2,67 kilometrze realizowanej kanalizacji. W ramach inwestycji powstanie 2,67 km sieci kanalizacyjnej, co pozwoli na podłączenie budynków zamieszkałych przez 450 mieszkańców. Na miejscu zakopano krótki odcinek zaślepionej z obu końców rury kanalizacyjnej jako pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Wewnątrz znalazły się czwartkowe wydania lokalnych gazet, moneta i materiały promujące unijne projekty Wodociągów Kieleckich.
Wykonawcą inwestycji jest miejscowe konsorcjum, którego liderem jest  AKWEDUKT Sp. z o.o., a partnerami: PBU „HEMA” Mariusz Klimek; PRI „KANRYD” Jerzy Rydlewski, Wojciech Kania Sp.j.; ZIS Sp.j. G. Świderska, H. Fałdziński oraz TRAKT S.A. Cena brutto zamówienia to 6 mln 107 tys. 522,95 zł.
- Ulica Sandomierska jest tak blisko centrum miasta, a tak długo nie miała kanalizacji. Był najwyższy czas, aby to naprawić – powiedział podczas spotkania wiceprezydent Kielc Czesław Gruszewski.
- Ten krótki odcinek rury wodociągowej symbolizuje zakończenie ostatniej perspektywy unijnej na lata 2007 - 2014. Wodociągi Kieleckie dokonały w tym czasie olbrzymich inwestycji. Majątek przedsiębiorstwa uległ podwojeniu. Ale każda rura ma dwa końce. Koniec jest jednocześnie początkiem, który zapowiada nową perspektywę unijną, z której Wodociągi Kieleckie również będą chciały korzystać - powiedział prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz.
O wadze inwestycji decydują różne czynniki. Znaczenie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach takich jak Gruchawka czy Sandomierska określa się nie tylko poprzez ilość kilometrów czy wydane miliony. Na 500 metrów kanalizacji mieszkańcy kieleckiej Gruchawki czekali blisko 15 lat. Budowa 3 km kanalizacji w Sandomierskiej dowodzi, że już prawie wszyscy mieszkańcy Kielc mają równy dostęp do ułatwień, które są typowe dla obszarów miejskich. Inwestycje takie jak ta, niezależnie od skali, są odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne.

Dokończenie skanalizowania ulicy Sandomierskiej stało się możliwe dzięki projektowi Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk, realizowanemu przez Wodociągi Kieleckie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oprócz kanalizowania ulic Sandomierska i Gruchawka (w sumie 3 km) pozwolił on również na zmodernizowanie i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bartkowie gm. Zagnańsk oraz zakup specjalistycznego samochodu do przeglądów i udrażniania kanalizacji oraz biogeneratora prądu dla oczyszczalni ścieków w Sitkówce. Nowe rury kanalizacyjne już zostały położone w ulicy Gruchawka.

Wideo - relacja Telewizji Świętokrzyskiej

--------------

Galeria - więcej zdjęć

Sandomierska-wkopanie-GK-28maj15%20%2861%29
Podpis na pamiątkowej rurze składa prezes WK Henryk Milcarz, z tyłu wiceprezydent Kielc Czesław Gruszewski