Czwartek, 23 Września 2021, Bogusława, Liwiusza, Tekli
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Ostatnia taka umowa i projekt gotowy

Wodociągi Kieleckie

Ostatnia taka umowa i projekt gotowy

Ostatnia taka umowa i projekt gotowy Ostatnią umowę w ramach unijnego projektu wartego prawie 100 milionów złotych podpisały Wodociągi Kieleckie. Wykonawca zmodernizuje instalację uzdatniania biogazu, z którego produkowana jest zielona energia w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Wodociągi Kieleckie są europejskim pionierem w produkcji ciepła i prądu ze spalania biogazu, powstającego podczas fermentacji osadów ściekowych. 
Ostatnie dni grudnia to zwieńczenie realizowanego przez Wodociągi Kieleckie unijnego projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. We wtorek 29.12.2020 r. podpisana została umowa ze spółką CONTROL PROCESS Silesia Sp. z o.o. z Katowic na realizację kontraktu Przebudowa stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”. Zwycięzca przetargu otrzyma wynagrodzenie 3 840 429,00 zł brutto. W ramach tej inwestycji zostanie wykonany nowy budynek oraz kompletna instalacja uzdatniania biogazu, wytwarzanego w procesie mezofilowej fermentacji metanowej osadów ściekowych przed dalszym jego wykorzystywaniem w procesie kogeneracji (produkcji ciepła i energii elektrycznej) wraz z realizacją przebudowy istniejącej sieci biogazowej oraz budowy jej nowych odcinków. Wykonawca ma również rozebrać i zdemontować dwa z czterech eksploatowanych odsiarczaczy, zadbać o wykonanie infrastruktury elektrycznej i drogowej. 
Parametry nowej instalacji:
Powyższe ma na celu uzyskanie parametrów gazu uzdatnionego nie gorsze niż:
  • 1) zawartość siarkowodoru max 200 ppm,
  • 2) suma wszystkich związków krzemu max 2 mg/Nm3CH4,
  • 3) wilgotność względna max 60 %.
Takie parametry są istotne, ponieważ w ostatnich latach Wodociągi Kieleckie wymieniły dwa generatory na nowocześniejsze, wymagające czystego paliwa do optymalnej pracy.
Wodociągi Kieleckie są europejskim pionierem w produkcji ciepła i prądu ze spalania biogazu, powstającego podczas fermentacji osadów ściekowych. Robią to już od 1999 roku. Produkowana energia wystarcza na potrzeby oczyszczalni ścieków, a sprzedaż na giełdzie tzw. certyfikatów zielonej energii wspomaga finanse wodociągowej spółki.

Wieczne pióro, którym została podpisana umowa, prezes Wodociągów Kieleckich Henryk Milcarz przekaże na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

O projekcie
Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”  realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 4 gmin: Kielce, Masłów, Sitkówka -Nowiny oraz Zagnańsk.
Zakres inwestycji:
Budowa 38,9 km kanalizacji sanitarnej w gminach: Kielce, Masłów i Sitkówka-Nowiny. Inwestycja przewiduje również budowę ok. 2,7 km sieci wodociągowej w gminie Masłów oraz przebudowę ok. 17,7 km sieci wodociągowej w gminach: Kielce i Sitkówka-Nowiny.
Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3,5 km w gminie Kielce.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sitkówce-Nowinach.
Rozbudowa zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania sieciami wod.-kan.
Zakup samochodów specjalistycznych do przewozu uwodnionego osadu i do czyszczenia kanalizacji.
Finansowanie projektu:
Planowany koszt całkowity Projektu: 96.506 336 zł.
Środki własne: 52.284 929 zł. 
Środki z Unii Europejskiej: 44.221 407 zł. 

Więcej informacji na stronie internetowej Projektu:
https://kanalizacja.wod-kiel.com.pl/


ostatnia%20umowa%20IV%20projekt-04

ostatnia%20umowa%20IV%20projekt-05

ostatnia%20umowa%20IV%20projekt-07

2020-12-29