Piątek, 01 Grudnia 2023, Blanki, Edmunda, Eligiusza
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Oferowane usługi

Wodociągi Kieleckie

Oferowane usługi

W zakresie sieci wodociągowej:

 • usuwanie awarii wodociągowej na wodociągu i przyłączach
 • montaż i demontaż stojaka hydrantowego z wodomierzem
 • wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej z materiałów Inwestora lub Wodociągów Kieleckich
 • wypompowywanie wody ze studni i komór w celu odczytu wodomierza
 • drobne usługi drogowe na powierzchni poza pasem drogowym (cięcie asfaltu lub betonu piłą mechaniczną, skuwanie betonu młotem spalinowym, zagęszczanie wykopu ubijakiem stopowym lub płytowym)
 • wykonywanie połączeń rur z PE za pomocą muf elektrooporowych
 • wykrywanie i lokalizacja miejsc nieszczelności przewodów wodociągowych
 • pomiary wydajności hydrantów ppoż na sieciach zewnętrznych
 • pomiary ciśnień na sieciach zewnętrznych
 • wyznaczanie trasy wodociągu
 • dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej
 • regulacja uzbrojenia podziemnego sieci wodociągowej (hydranty, obudowy, skrzynki, itp.)
 • odszukanie uzbrojenia sieci wodociągowej (np. zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, itp.)
 • wykonywanie przyłączy wodociągowych z powierzonego materiału Inwestora w terminie wcześniej uzgodnionym z Wydziałem Sieci Wodociągowej

W zakresie sieci kanalizacyjnej:  

 • udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej metodą ciśnieniową i mechaniczną
 • Udrażnianie kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenach, na które nie jest możliwy dojazd samochodami ciśnieniowymi, przy pomocy spalinowego pzrepychacza kanałowego Ridgid K1000
 • Wycinanie korzeni wrastających do kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • roboty konserwacyjne uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmujące m.in.: wymianę włazów rewizyjnych, naprawy kominków studzienek rewizyjnych, wymianę uszkodzonych płyt nastudziennych, naprawę kinet, wymianę stopni złazowych itd.
 • czyszczenie studzienek rewizyjnych i wodomierzowych
 • przeglądy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wraz z oceną ich stanu technicznego
 • lokalizacja nielegalnych włączeń przykanalików kanalizacji deszczowej do kanalizacji sanitarnej oraz innych nielegalnych włączeń do kanalizacji przy pomocy urządzenia Blizzard
 • Wykonywanie inspekcji TV odcinków instalacji kanalizacji wewnętrznej w zakresie średnic od 0,10m do 0,20m przy pomocy kamery cz-b
 • wykonywanie inspekcji TV kanalizacji sanitarnej i deszczowej a także innych kanałów o przekrojach: okrągłym, jajowym, kwadratowym za pomocą profesjonalnego zestawu inspekcyjnego wyposażonego w obrotową, kolorową kamerę TV w zakresie średnic od 0,15m do 1,5m; w/w zestaw umożliwia m.in.:
  • rejestrację przebiegu inspekcji na płycie DVD 
  • wydruk przebiegu inspekcji w formie tabelarycznej
  • wykonanie foto - raportu odcinka
  • pomiar spadku wraz z wydrukiem krzywej spadku
  • laserowy pomiar wielkości uszkodzeń

Usługi laboratoryjne:

 • wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody
 • wykonywanie badań fizyko-chemicznych, hydrobiologicznych ścieków i osadów ściekowych
 • oferujemy kompleksowe wykonywanie analiz łącznie z poborem prób przez naszych pracowników jak również badania prób dostarczonych przez klienta
 • Wykonywane przez nas analizy wody dają podstawe do ubiegania się o dopuszczenie do eksploatacji studni, ujęć, zbiorników wody pitnej i rurociągów zarówno nowych jak i poprzednio użytkowanych (np. po awariach)
 • Wykonujemy analizy ścieków będące integralną częścią operatów wodno-prawnych, dające podstawę do ubiegania się o pozwolenie wodno prawne
 • Wykonywane przez nas analizy zgodnie z Polskimi Normami i Normami ISO uznawane są przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska

Dysponujemy kadrą z długoletnim doświadczeniem i bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym.