Środa, 03 Czerwca 2020, Anatola, Leszka, Tamary
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Oczyszczalnie ścieków > Oczyszczalnia ścieków w Barczy

Wodociągi Kieleckie

Oczyszczalnia ścieków w Barczy


Barcza-artykul-gora

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Barcza w gminie Zagnańsk. W zlewni oczyszczalni znajdują się należące do gminy Zagnańsk miejscowości: Kajetanów, Zabłocie, Siodła, Jaworze, Gruszka, Lekomin, Barcza, których obszar stanowi Aglomerację Barcza. Aglomeracja Barcza została wyznaczona Rozporządzeniem nr 119/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Barcza o równoważnej liczbie mieszkańców 2333 RLM wraz z obsługującą ją oczyszczalnią ścieków w Barczy.

Jakość ścieków na oczyszczalni w Barczy

W poniższej tabeli przedstawiono efektywność oczyszczalni ścieków w Barczy.

Tabela-barcza
*    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16  grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1800)