Środa, 20 Stycznia 2021, Fabioli, Miły, Sebastiana
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Wydarzenia - archiwum > Ocena okresowa jakości wody za lipiec 2019 r.

Wodociągi Kieleckie

Ocena okresowa jakości wody za lipiec 2019 r.

Ocena okresowa jakości wody za lipiec 2019 r. Wodociągi Kieleckie dysponują Centralnym Laboratorium Spółki, wyspecjalizowanym w zakresie analizy mikrobiologicznej oraz fizyko–chemicznej wody (corocznie pobierane jest ok. 3 000 prób wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych i wykonywane w nich ok. 20 000 oznaczeń parametrów jakości wody). Poniżej ocena okresowa jakości wody za lipiec 2019 r.
W związku z podjętą za pośrednictwem mediów społecznościowych próbą budowania wątpliwości odnośnie do jakości wody dostarczanej do odbiorców, Wodociągi Kieleckie odnoszą się do tego typu działań: jakość wody, w szczególności jej przydatność do spożycia przez ludzi, jest przedmiotem monitoringu zewnętrznego prowadzonego przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jest to instytucja państwowego nadzoru nad branżą wodno-kanalizacyjną, powołana m.in. do sprawowania regularnego nadzoru nad jakością wody. Sposób prowadzenia kontroli jest niezależny, tj. na podstawie ustalonego przez Sanepid harmonogramu, w ciągu całego roku, z częstotliwością 2 do 3 razy w tygodniu poprzez wyrywkowe, kontrolne próby wody w wyznaczonych przez Sanepid punktach u odbiorców. W 2019 r. służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach pobrały 98 prób kontrolnych i wydały na tej podstawie postanowienia stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi na wyznaczonych systemach wodociągowych. W załączeniu przykładowa, najświeższa ocena okresowa jakości wody za lipiec 2019 r. Dopełnieniem nadrzędnego dla całej naszej branży systemu monitoringu zewnętrznego, są działania własne Wodociągów Kieleckich, polegające na wykonywaniu wiarygodnych i honorowanych przez wszystkie jednostki kontrolne badań wody. Do tego celu Wodociągi Kieleckie dysponują Centralnym Laboratorium Spółki, wyspecjalizowanym w zakresie analizy mikrobiologicznej oraz fizyko–chemicznej wody (corocznie pobierane jest ok. 3 000 prób wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych i wykonywane w nich ok. 20 000 oznaczeń parametrów jakości wody). Najwyższa jakość i wiarygodność wykonywanych badań jest osiągana dzięki wysokim kompetencjom wykwalifikowanych pracowników Laboratorium i znajduje potwierdzenie w corocznie odnawianej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach decyzji upoważniającej do wykonywania badań jakości wody. Próby podawania w wątpliwość jakości wody, która jest dostarczana odbiorcom, a za którą stoi obiektywny i niepodważalny system kontroli i ochrony, skłaniają naszą Spółkę do przypomnienia o tym, że fachową pomoc i zapewnienie co do jakości wody, mogą Państwo uzyskać od zatrudnionych w naszej firmie fachowych służb gospodarki wodnej, włącznie z wizytą w naszym Laboratorium. Jest to możliwe po wcześniejszym umówieniu się co do terminu takiego spotkania. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

artykul%202%20
Ocena okresowa jakości wody za lipiec 2019 r.

2019-08-09