Poniedziałek, 26 Października 2020, Ewarysta, Lucyny, Lutosławy
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Klaster > O nas

Wodociągi Kieleckie

O nas

artykul-2016-51


Stowarzyszenie „Staropolski Klaster Wodny” z siedzibą w Kielcach powołali do życia w 2012 roku przedstawiciele spółek wodociągowych z województwa świętokrzyskiego:  
 
 
Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o.  
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Sp. z o. o.  
 
Wodociągi Pińczowskie Sp. z o. o.  
 
Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o. o.  
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Sp. z o. o. 
 
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim  
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o. o. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Busku-Zdroju 
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Starachowicach 
 
Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej 
 
Politechnika Świętokrzyska 
 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa INWEX Sp. z o. o.  

Kielecka Fabryka Pomp BIAŁOGON S.A. 
 


Jednym ze wspólnych zadań firm i instytucji zrzeszonych w Klastrze jest prowadzenie działań edukujących i promujących ekologię. Wpisuje się w to prowadzenie warsztatów edukacji ekologicznej dla świętokrzyskich dzieci i młodzieży.  Na to zadanie Klaster uzyskał 90% dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Spotkania z ekologią w formie aktywizujących warsztatów pozwolą uświadomić ich uczestnikom konieczność ochrony wód i rozsądnego korzystania z zasobów wodnych. Firmy zrzeszone w Klastrze udostępniają eksploatowane obiekty technologiczne (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków), jako wyjątkowe pomoce naukowe, pozwalające obserwować zachodzące tam procesy i ich korzystny wpływ na zasoby naturalne.