Wtorek, 16 Sierpnia 2022, Joachima, Nory, Stefana
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Wydarzenia - archiwum > Nowa, niska taryfa Wodociągów Kieleckich

Wodociągi Kieleckie

Nowa, niska taryfa Wodociągów Kieleckich

Nowa, niska taryfa Wodociągów Kieleckich Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” opublikowało nową taryfę Wodociągów Kieleckich na lata 2021 -2024. Wodociągi Kieleckie nadal będą spółką z jedną z najniższych cen w Polsce.
W grupie taryfowej dla gmin Kielce, Masłów, Zagnańsk i Nowiny „Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno- bytowe. Zaopatrzenie w wodę obiektów użyteczności publicznej na cele socjalno-bytowe. Woda pobrana na cele przeciwpożarowe” średnio w okresie 3 lat ceny Wodociągów Kieleckich wzrosną o 5,23%. W poszczególnych latach wygląda to następująco:

Ceny za m sześc. wody i odprowadzania ścieków:

Obecnie obowiązująca cena to 8,99 zł netto (9,71 zł brutto)
na lata 2021/22 – 9,69 zł netto, 10,47 zł brutto (wzrost o 7,83%)
na lata 2022/23 – 10,09 netto, 10,90 zł brutto (wzrost o 4,11%)
na lata 2023/24 -10,47 netto, 11,31 zł (wzrost o 3,76%)

Nowe ceny wchodzą w życie 28.05.2021 r. Taryfa kieleckiej spółki została pozytywnie zaakceptowana przez centralnego regulatora - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” i opublikowana w czwartek 20.05.2021 r. Wodociągi Kieleckie są jak do tej pory największym przedsiębiorstwem wod-kan, które uzyskało taką akceptację i drugim spośród miast wojewódzkich po Opolu. Świadczy to o tym, że taryfa została przygotowana profesjonalnie, a kalkulacje kieleckiej spółki nie budziły zastrzeżeń.
Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków wynika z rosnących kosztów stałych, niezależnych od Wodociągów Kieleckich, jak ceny energii elektrycznej, płacy minimalnej, opłat środowiskowych, podatków i innych danin. Poprzednia taryfa była opracowana na podstawie kalkulacji z 2018 r. Od tego czasu inflacja wzrosła o 8,62%. 
Z opublikowanych dotychczas informacji wynika, że Wodociągi Kieleckie pozostaną spółką z cenami niższymi od średniej krajowej, średniej dla miast podobnej wielkości oraz średniej dla woj. świętokrzyskiego, a nawet poprawią swoją pozycję w takim zestawieniu. Z analizy 64% wniosków taryfowych, jakie wpłynęły do „Wód Polskich” do marca br., wynika, że np. średnia proponowana podwyżka w woj. łódzkim wynosi 47,15%, mazowieckim 16,08% a świętokrzyskim 22,85%.
Wodociągi Kieleckie utrzymują niskie ceny, jednocześnie inwestując w rozbudowę sieci i modernizację przedsiębiorstwa, dostarczając odbiorcom najlepszą wodę wyłącznie z ujęć głębinowych oraz oczyszczając ścieki na najwyższym poziomie.

Link do komunikatu PGW „Wody Polskie”


Więcej informacji na ten temat można zaleźć w artykule „Skąd się biorą podwyżki opłat za wodę i ścieki?”, na portalu teraz-srodowisko.pl 
2021-05-23