Środa, 29 Czerwca 2022, Pawła, Piotra, Salomei
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Nasze ceny niższe o 18% od średniej krajowej!

Wodociągi Kieleckie

Nasze ceny niższe o 18% od średniej krajowej!

Nasze ceny niższe o 18% od średniej krajowej!
Cena za wodę i ścieki Wodociągów Kieleckich jest niższa o 17,9% od średniej krajowej — wynika z najnowszego raportu Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie". Mimo że proces zatwierdzania nowych taryf trwa już ponad rok, jeszcze co dziesiąta spółka wodociągowa takiego zatwierdzenia nie uzyskała i musi korzystać z poprzedniej, niższej taryfy.

PGW "Wody Polskie" to państwowy regulator, który zatwierdza trzyletnie taryfy za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wszystkich polskich przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych. W tym tygodniu PGW Wody Polskie podsumowało pierwszy rok obowiązywania nowych taryf. O wnioskach poinformowano m.in. w ogłoszeniach prasowych. Jak wynika z raportu, średnia cena za dostarczanie 1 m sześc. wody i odbiór ścieków dla gospodarstwa domowego w Polsce wynosi 11,45 zł, a więc jest o 1,74 zł wyższa od taryfy Wodociągów Kieleckich, czyli o 17,9%.
Mimo że proces zatwierdzania nowych taryf trwa już ponad rok, jeszcze co dziesiąta spółka wodociągowa takiego zatwierdzenia nie uzyskała i musi korzystać z poprzedniej, niższej taryfy. W tej grupie jest znaczna liczba przedsiębiorstw z dużych miast. Tymczasem Wodociągi Kieleckie były pierwszą spółką działającą w mieście wojewódzkim, której taryfę Wody Polskie zatwierdziły.

Taryfa Wodociągów Kieleckich - kliknij

2022-05-20