Czwartek, 30 Listopada 2023, Andrzeja, Maury, Ondraszka
Formularz Szukaj
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Kielecka woda > Jakość wody

Wodociągi Kieleckie

Jakość wody

jakosc_hydranKielecka woda odznacza się wysokimi walorami spożywczymi i zdrowotnymi. Jest to woda niskozmineralizowana, niskofluorkowa, zawierajaca dużą grupę korzystnych dla zdrowia mikroelementów. Najważniejszymi dla człowieka pierwiastkami są magnez, wapń, sód i potas. W pitnej wodzie kieleckiej pierwiastki te znajduja się we właściwej i korzystnej dla zdrowia ilości.

Wodę kielecką zaliczyć należy do naturalnych wód źródlanych. Minerały zawarte w naszej wodzie pochodza z różnych warstw ziemi, poprzez które przepływa woda gruntowa.

jakosc_szklankaTak więc nasza woda w sposób naturalny wzbogacana jest minerałami szczególnie ważnymi dla naszego organizmu.
Wapń i magnez są znaczącymi minerałami, one decyduja o twardości wody. To , czemu garnki zawdzieczaja nieestetyczny wygląd, pozwala na poprawę urody i zdrowia. Wypijając 1 litr pitnej wody kieleckiej, zaspokajamy jedną dziesiątą dziennego zapotrzebowania na wapń, który jest niezbędny w budowie kości paznokci czy zębów, a także dla procesu krzepnięcia krwi.

Magnez jest niezbedny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego oraz mięśni. Jest on także odpowiedzialny za przemianę materii w organizmie.
Potas reguluje dystrybucję wody w ludzkim organizmie, ma bardzo znaczący wpływ na nasz system nerwowy.
Sód reguluje równowage wody oraz kwasów w organizmie, potrzebują go wszystkie stawy, ma też znaczący wpływ na mózg i nerwy.

 7 ZALET KIELECKIEJ KRANÓWKI
(kliknij w obrazek aby powiększyć)

7zalet
SKŁAD CHEMICZNY
Nazwa
składnika
Symbol Zawartość średnia
[mg/dm3]
Wartość dopuszczalna
[mg/dm3]
Kielce-
Białogon
Zagnańsk Polska Unia
Europejska
Wapń Ca+2 90,19 62,20 n.n. n.n.
Magnez Mg+2 8,53 12,20 50 50
Sód Na+ 10,00 5,00 200 175
Potas K+ 1,20 2,00 n.n. n.n.
Żelazo ogólne Fe 0,01 0,04 0,2 0,2
Siarczany SO4 -2 41,60 45,30 250 250
Chlorki Cl- 27,90 15,40 250 200
Azotany NO3- 22,0 17,30 50,0  50,0 
Fluorki F < 0,10 < 0,10 1,5 1,5

n.n. - nie normowane
TWARDOŚĆ OGÓLNA WODY KIELECKIEJ
Wskaźnik Stopień Norma wg Rozp
MZ z dn. 13.11.2015
Białogon Zagnańsk Dyminy
Twardość
ogólna
mmol 0,6-5,0 2,58 2,02  3,00
mval 1,20-9,99 5,15  4,04  5,99 
mgCaCO3 60-500 258 202  300 
stopień
niemiecki
dH
3,36-27,97  14,42 11,31 16,77
stopień
angielski
Clarka
4,20-34,97  18,03 14,14 20,97
stopień
francuski
dF
5,99-49,85  25,7 20,16  29,89
jednostka
używana
w USA
ppm
59,89-498,60 257,04 201,64  298,96 

- oznaczenie w/w wskaźnika w jednostkach stosowanych w instrukcjach obsługi sprzętu "AGD"W naszej wodzie zawarte są składniki mineralne w ilości i jakości gwarantującej jej walory zdrowotne.
Lokalne domowe systemy oczyszczania wody dostarczanej przez "Wodociągi Kieleckie" są dla ludzi zdrowych zbędne i wielokrotnie szkodliwe. Wybór lokalnego systemu oczyszczania wody musi być uzasadniony analizą składu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego.

Kielecka woda pitna to produkt wysokiej jakości. Dopuszczalne wartości zawartych w niej składników, minerałów w żadnym przypadku nie są przekroczone i odpowiadają normom polskim i Unii Europejskiej.