Piątek, 01 Grudnia 2023, Blanki, Edmunda, Eligiusza
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Informacja o ochronie danych osobowych

Wodociągi Kieleckie

Informacja o ochronie danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z czym informujemy:
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Spółka  „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.  z siedzibą w Kielcach, 25-701 Kielce ul. Krakowska 64 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000147680 – Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy.
ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) kontakt: tel. 41 365 31 44
e-mail: iodo@wod-kiel.com.pl

Dane osobowe klienta/kontrahenta są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
- w celu zawarcia i realizacji  umowy 
- w celu wykonania ciążących na Spółce zadań publicznych  i obowiązków prawnych
- w celu podejmowania działań prawnie uzasadnionych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Dane osobowe klienta/kontrahenta będą przechowywane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami jak również zgodnie
z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów przedsiębiorstwa.   
Klient/kontrahent:
- posiada  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (klauzula zgody), przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- posiada prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie jego  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane te mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Kielcach oraz gminom: Kielce, Masłów, Zagnańsk, Sitkówka-Nowiny, będących członkami MZWiK.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

2018-05-24 14:34:29