Poniedziałek, 23 Maja 2022, Leoncjusza, Michała, Renaty
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > I Ogólnopolska Konferencja Ekonomistów Branży Wod-Kan

Wodociągi Kieleckie

I Ogólnopolska Konferencja Ekonomistów Branży Wod-Kan

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli służb finansowych, księgowych i ekonomicznych firm wodociągowych z całej Polski, a jej celem jest zainicjowanie spotkania specjalistów z tych dziedzin. Ideą Pierwszej edycji Konferencji ma być stworzenie możliwości nawiązania dyskusji na temat finansowania inwestycji proekologicznych (w tym również z udziałem zewnętrznych źródeł w ramach środków krajowych i unijnych) oraz ich wpływu na kształtowanie cen usług świadczonych przez wodociągi.

„CZY EKOLOGIA MUSI KOSZTOWAĆ?”

KIELCE 26-28 PAŹDZIERNIKA 2011

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli służb finansowych, księgowych i ekonomicznych firm wodociągowych z całej Polski, a jej celem jest zainicjowanie spotkania specjalistów z tych dziedzin. Ideą Pierwszej edycji Konferencji ma być stworzenie możliwości nawiązania dyskusji na temat finansowania inwestycji proekologicznych (w tym również z udziałem zewnętrznych źródeł w ramach środków krajowych i unijnych) oraz ich wpływu na kształtowanie cen usług świadczonych przez wodociągi. Tematyka, która będzie omawiana w Kielcach, jej istota - dla przedstawicieli branży wodociągowej oraz dla mieszkańców poszczególnych regionów, będących odbiorcami usług wod - kan oraz beneficjentami ostatecznymi realizowanych inwestycji - pozwala mieć nadzieję na stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń jakiej nie było do tej pory w Polsce.

ORGANIZATOR:
„Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o.
25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

MIEJSCE KONFERENCJI:
Hotel Kongresowo - Eventowy ŁYSOGÓRY
Kielce, ul. Sienkiewicza 78
http://www.lysogory.com.pl

PROBLEMATYKA:
1. Przybliżenie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw branży wod-kan w Europie.
2. Program priorytetowy dofinansowania  przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
3. Program priorytetowego dofinansowania zagospodarowania osadów ściekowych przyjęty przez Radę Nadzorczą NFOŚiGW 28 czerwca 2011 r.
4. Wpływ unijnych inwestycji na kształtowanie cen wody i ścieków.
5. Społeczno – ekonomiczny charakter opłat za wodę i ścieki - spółka wodociągowa jako strona w dialogu społecznym dotyczącym odbioru cen wody i ścieków i jego wpływu na postrzeganie przedsiębiorstwa.
6. Realizacja inwestycji unijnych na przykładzie spółek wodociągowych.
7. Koszty monitoringu i systemów zarządzania środowiskiem.

PRELEGENCI:
Małgorzata Skucha
– Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
Czesław Gruszewski - Zastępca Prezydenta Miasta Kielce
Leszek Trzeciak – Prezes Zarządu Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o. o.
Wiesław Pancer – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  Olsztyn
Mieczysław Góra – Dyrektor ds. Techniczno-Inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki Akcyjnej w Krakowie
Robert Nędza – Dyrektor ds. Technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z .o o. w Rzeszowie
Władysław Karol Jacewicz – Dyrektor Ekonomiczny „Wodociągów Kieleckich”
Alicja Marcisz – Główny Specjalista – Kierownik Zespołu Finansowego JRP „Wodociągów Kieleckich” Sp. z o.o.
Przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Przedstawiciele miast partnerskich Miasta Kielce: Gotha (Niemcy), Winnica (Ukraina), Gyor (Węgry)

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
Koncert muzyki klezmerskiej
http://www.chmielnikers.pl/ 
Kolacja plenerowa w Parku Etnograficznym w Tokarni koło Kielc
http://www.mwk.com.pl

PLIKI DO POBRANIA:

List intencyjny

Agenda konferencji

Zgłoszenie uczestnictwa

BIURO ORGANIZATORA:
Katarzyna Walo tel. 607 319 043
e-mail: katarzyna.walo@wod-kiel.com.pl
Przemysław Dawid tel. 509 674 623
e-mail: przemyslaw.dawid@wod-kiel.com.pl

 

Na Konferencję zapraszają:

Organizator
wodkiel

Współorganizatorzy
kielce      pko%20sa     ujk

  Patronat
dekra      swws

Patronat medialny
tvpkielce           wik
ochrona-srodowiska                  ochrona-srodowiska
NBI             bi_pl konferencja