Piątek, 01 Grudnia 2023, Blanki, Edmunda, Eligiusza
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Historia Firmy

Wodociągi Kieleckie

Historia Firmy

20 października 1929r.

Władze Magistratu Kieleckiego powołały przedsiębiorstwo pod nazwą "Dyrekcja Wodociągów i Kanalizacji Miasta Kielce" nazwa ta była utrzymana do 1950 roku. Dyrektorem został inż. Olgierd Nowodworski (23 lata)

Od 1950r. roku do
końca 1954r.

Wodociągi miejskie zostały włączone w skład "Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej" jako wyodrębniony organizacyjnie "Zakład Wodociągów"

1 stycznia 1955r.

Powołano samodzielne przedsiębiorstwo "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach."

1 kwietnia 1974r.

Decyzją Wojewody Kieleckiego przekształcono MPWiK w "Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach." , które obejmowało swoim zasięgiem miasta południowo-zachodniej części województwa kieleckiego: Kielce, Chęciny, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pińczów, Kazimierza Wielka, Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Suchedniów, Miechów i Włoszczowa.

1 lipca 1976r.

na podstawie zarządzenia Wojewody Kieleckiego zostało utworzone "Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach." , które przejęło zadania gospodarki wodno-ściekowej od rejonowych przedsiębiorstw wodociagów i kanalizacji w Kielcach, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim.

1 kwietnia 1992r.

Począwszy od listopada 1991r. do 31 marca 1992r. następował stopniowy podział WPWiK, w wyniku którego powstało kilkanaście nowych podmiotów o zróżnicowanej formie organizacyjno-prawnej. 20 grudnia 1991r. Rady Gminy w Masłowie, Zagnańsku, Sitkówce-Nowinach oraz Rada Miejska w Kielcach podjęły uchwały w sprawie utworzenia "Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach." Związek rozpoczął działalność gospodarczą 1 kwietnia 1992r.

Od września 1997r.

ZKWiK dokonał wyboru formy organizacyjno-prawnej dla dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej, tworząc jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością "Wodociągi Kieleckie".


Zobacz galerię zdjęć historycznych