Poniedziałek, 21 Czerwca 2021, Alicji, Alojzego, Rudolfa
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Wydarzenia - archiwum > Chybione zarzuty starostwa

Wodociągi Kieleckie

Chybione zarzuty starostwa

Chybione zarzuty starostwa W środę 13 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się kolejne spotkanie poświęcone likwidacji skutków pożaru nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów przy ul. Perłowej w Nowinach, ponieważ powstało zagrożenie dla ujęcia wody. Niestety w relacji ze spotkania znalazły się informacje godzące w wizerunek Wodociągów Kieleckich.
Sprostowanie

Nieprawdą jest stwierdzenie wicestarosty kieleckiego Tomasza Plebana, opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach 14.05.2020 pod tytułem „Razem o problemie w Nowinach” oraz na oficjalnym profilu Starostwa na Facebooku. Wicestarosta Pleban powiedział: „otrzymaliśmy dwa sprzeczne ze sobą pisma z Wodociągów Kieleckich. Najpierw firma ta wskazuje, jakie jest zagrożenie dla ujęć wody, a kiedy poprosiliśmy o te badania, okazało się, że ich nie ma”.
Najwyraźniej wicestarosta Pleban nie przeczytał ze zrozumieniem pisma własnego urzędu ani odpowiedzi Wodociągów Kieleckich w tej sprawie. Starostwo prosiło Wodociągi o udostępnienie wyników badań gruntu, którymi wodociągowa spółka, ani prawdopodobnie jeszcze żadna instytucja, nie dysponuje. I taką odpowiedź wysłaliśmy. Natomiast Starostwo otrzymało od Wodociągów Kieleckich oraz od Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodociągi Kieleckie pisma z wynikami badań próbek odcieków pobranych z przydrożnego rowu, oraz z rozlewiska na terenie składowiska przy ul. Perłowej. Czynienie nam zarzutu, że nie udostępniliśmy informacji, których sami nie mamy, i których prawdopodobnie jeszcze nikt nie ma, jest strzelaniem kulą w płot.
Zamiast stawiania takich bezpodstawnych zarzutów lepiej byłoby, gdyby Starostwo Powiatowe w Kielcach odpowiadało na pisma Wodociągów Kieleckich w tej sprawie, których to odpowiedzi do dzisiaj (15.05.2020) nasza spółka się nie doczekała.

Ziemowit Nowak
rzecznik prasowy Wodociągów Kieleckich

Link do informacji Starostwa:
https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/idn:7680.html

Aktualizacja, 18.05.2020 r.
Po naszej interwencji fragment z wypowiedzią wicestarosty Plebana został usunięty z ww. artykułu.


2020-05-15