Sobota, 10 Kwietnia 2021, Borysławy, makarego, Michała
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe

Wodociągi Kieleckie

Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe

Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe SITKÓWKA
Laboratorium wykonuje badania wody i ścieków na potrzeby Spółki oraz świadczy usługi w zakresie badań wody i ścieków na zlecenia zewnętrzneLaboratorium posiada wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294) zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w zakresie wykonywanych badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ponadto Laboratorium pracuje w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Środowiskiem wdrożonym w firmie dla zaoferowania Klientom wyrobów i usług na wysokim poziomie jakości i zgodnie z ich oczekiwaniami.W pracy analitycznej laboratorium wykorzystuje najnowsze metody i techniki badawcze oraz nowoczesną aparaturę pomiarową m.in. spektrometry AAS, chromatograf gazowy, spektrofotomertry UV/VIS, aparat Kiejdahla do oznaczania azotu, aparat Soxtec do ekstrakcji rozpuszczalników.


 


Dla zapewnienia wysokiej jakości prowadzonych badań Laboratorium uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych potwierdzających kompetencje techniczne pracowników. Personel posiada wieloletnie doświadczenie gwarantujące wykonanie badań rzetelnie i w sposób bezstronny.


 


W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących możliwości zlecenia badań w zakresie analiz wody i ścieków zapraszamy do naszej siedziby w Nowinach przy ulicy Przemysłowej 93 lub prosimy o kontakt pod numerem tel. (041) 346-53-24 (w. 230).

Druki

1. Zlecenie/umowa na wykonanie badań wody

2. Zlecenie/umowa na wykonanie badań ścieków/osadów ściekowych

3. Instrukcja "Pobieranie próbek przez Klienta

4. Protokół z pobrania próbki przez Klienta

5. Ankieta Klienta

2014-05-19 10:03:53