Piątek, 01 Grudnia 2023, Blanki, Edmunda, Eligiusza
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe

Wodociągi Kieleckie

Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe

Centralne Laboratorium Wodno-Ściekowe zlokalizowane jest w budynku
Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach koło Kielc, przy ul. Przemysłowej 93
Laboratorium wykonuje badania jakości wody i ścieków, pobiera próbki na potrzeby Spółki oraz świadczy usługi na rzecz klientów zewnętrznych.Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 potwierdzony Certyfikatem Akredytacji nr AB 1779 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji co jest formalnym uznaniem kompetencji laboratorium i dowodem, że laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką. Akredytacja potwierdza wysoką jakość świadczonych usług, wiarygodność wyników badań, kompetencje personelu oraz zapewnia klientom bezstronność i poufność przekazywanych wyników badań.Laboratorium posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).


 


Laboratorium zatrudnia kompetentny, doświadczony i wykwalifikowany personel, który w sposób rzetelny wykonuje swoją pracę, gwarantując najwyższą jakość usług oraz dbając o satysfakcję swoich klientów.


 Laboratorium wykorzystuje najnowsze metody i techniki badawcze. Wyposażone jest w nowoczesny sprzęt m.in. spektrometr AAS, chromatograf gazowy, spektrofotometry UV/VIS, aparat Kjeldahla, aparat Soxtec, komorę laminarną, autoklawy oraz szereg innych urządzeń niezbędnych do profesjonalnego przeprowadzania badań.
Aby uzyskać więcej informacji, dotyczących możliwości zlecenia badań w zakresie analiz wody i ścieków, prosimy o kontakt pod numerem tel. (041) 346-53-24 (w. 230) lub zapraszamy do naszej siedziby w Nowinach koło Kielc, przy ulicy Przemysłowej 93.


Druki

1. Zlecenie/umowa na wykonanie badań wody

2. Zlecenie/umowa na wykonanie badań ścieków/osadów ściekowych

3. Instrukcja "Pobieranie próbek przez Klienta

4. Protokół z pobrania próbki przez Klienta

5. Ankieta Klienta

6. Certyfikat akredytacji

7. Zakres akredytacji laboratorium

2021-05-27 10:06:15