Sobota, 23 Czerwca 2018, Albina, Wandy, Zenona
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Wydarzenia - archiwum > Rekordowa liczba staży i praktyk studenckich

Wodociągi Kieleckie

Rekordowa liczba staży i praktyk studenckich

Rekordowa liczba staży i praktyk studenckich Wyjątkowy pod względem skali program stażów i praktyk studenckich organizują w tym roku Wodociągi Kieleckie. – Staramy się, aby załoga naszej spółki składała się z dobrze wykształconych, wysokiej klasy specjalistów. Choć rynek pracy jest trudny, nie zapominamy o potrzebach młodych mieszkańców regionu, którzy rozpoczynają karierę zawodową. Studentom miejscowych uczelni oferujemy możliwość odbycia stażów i praktyk, a najlepszym etaty – mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.
Tego lata Wodociągi Kieleckie przyjmą aż 92 praktykantów i 11 stażystów, poinformowano podczas konferencji prasowej 21 czerwca 2012 r. (czwartek) w siedzibie WK przy ul. Krakowskiej. W sumie więc załoga spółki „powiększy” się o jedną czwartą! Umożliwimy zdobycie doświadczenia i zapoznanie się z działalnością Wodociągów studentom następujących kierunków: ochrona środowiska, biotechnologia, biologia, chemia, ekonomia, prawo, inżynieria środowiska. W tegorocznym programie biorą udział studenci z pięciu uczelni: Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Czas trwania praktyk studenckich – od 1 lipca do 30 września 2012 r.
Jest to największy program praktyk i staży studenckich w regionie, dzięki porozumieniom podpisanym z uczelniami. Lista praktykantów i stażystów jest już zamknięta. Obejmuje studentów wszystkich roczników, począwszy od drugiego roku studiów. Każdy student podlega ocenie po zakończeniu praktyk, dzięki czemu tworzymy zalążki jego historii zawodowej w Spółce. Natomiast stażyści przyjmowani są w związku z zapotrzebowaniem na konkretne stanowisko. Oferta Wodociągów Kieleckich ma praktyczny wymiar. W ciągu ostatnich trzech lat pracę w Spółce znalazło 12 osób, które wcześniej odbyły staże i praktyki.
Prezes Milcarz podkreślił, jak ważny jest odpowiedni dobór młodych i doświadczonych pracowników. - Zdarza się, że starsi pracownicy przychodzą do mnie i mówią: Szefie, mam problem. A młodsi przychodzą, i mówią: Szefie mam pomysł. Chodzi o to, aby skutecznie łączyć doświadczenie pracowników posiadających duży staż z entuzjazmem i chęciami młodych - powiedział.
Na konferencji obecni byli przedstawiciele Uniwersytetu Jan Kochanowskiego. - Od kilku lat współpraca z Wodociągami Kieleckimi układa się bardzo dobrze. W tej chwili planujemy nawet wspólne badania. Oprócz praktyk studenckich pracujemy nad programem o roboczej nazwie „od trzeciego roku do zatrudnienia”. Będziemy przygotowywać studentów już od trzeciego roku do podjęcia pracy w konkretnej branży, w tym wypadku wodociągowo-kanalizacyjnej – powiedział prof. Marek Jóźwiak, kierownik katedry ochrony i kształtowania środowiska UJK.

prezes_goscie
Od lewej: prof. Marek Jóźwiak, kierownik katedry ochrony i kształtowania środowiska UJK, dr Rafał Kozłowski z UJK, Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich

wywiad_Mlynik
Małgorzata Młynik, po stażu w Wodociągach otrzymała etat. Obecnie jest laborantką i pełnomocnikiem prezesa ds. systemu środowiskowego

wywiad_Staszewska
Katarzyna Staszewska, inspektor ds. inwestycyjnych, od dwóch lat pracuje w WK. Spółkę poznała dzięki praktykom studenckim

Sowa%20Praktfin
Logo Programu Praktyk Studenckich Wodociągów Kieleckich
2012-06-21