Środa, 28 Stycznia 2015, Agnieszki, Kariny, Lesława
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Opłaty za wodę i ścieki

Wodociągi Kieleckie

Opłaty za wodę i ścieki

obowiązujące od dn. 1 sierpnia 2013 r. do dn. 31 stycznia 2015 r.

WODA

Grupa 1 - Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno bytowe. Zaopatrzenie w wodę obiektów użyteczności publicznej na cele socjalno bytowe. Woda pobrana na cele przeciwpożarowe.

 • cena za dostarczanie 1 m 3 wody 3,36 zł netto / 3,63 zł brutto
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 1,72 zł netto / 1,86 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

Grupa 2 - Zaopatrzenie przeznaczone na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

 • cena za dostarczanie 1 m 3 wody 4,46 zł netto / 4,82 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 14,10 zł netto / 15,23 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

Grupa 3 – Ujęcie Dyminy bez wykorzystania sieci wodociągowej rozdzielczej.

 • cena za dostarczanie 1 m 3 wody 4,12 zł netto / 4,45 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 14,10 zł netto / 15,23 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

Grupa 4 - Pozostali odbiorcy nie uwzględnieni w grupie 1,2,3.

 • cena za dostarczanie 1 m 3 wody 4,53 zł netto / 4,89 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 14,10 zł netto / 15,23 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

ŚCIEKI

Grupa 1 - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

 • cena za 1 m 3 odprowadzanych ścieków 5,36 zł netto / 5,79 zł brutto,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

Grupa 2 - Pozostali odbiorcy  nie uwzględnieni w grupie 1.

 • cena za 1 m 3 odprowadzanych ścieków 7,05 zł netto / 7,61 zł brutto,
 • stawka opłaty na odbiorcę usług za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych  121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie,
 • stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 652,68 zł netto / 704,89 zł brutto za badanie.

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków  w rozliczeniach dokonywanych na podstawie  przepisów dotyczących  przeciętnych norm zużycia wody (Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno bytowe).


L.p. Wyposażenie mieszkania w instalacje Cena za 1 m3 dostarczonej wody
(wartość brutto)
Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
(wartość brutto)
Przeciętna miesięczna norma zużycia wody
w m3 na osobę
1 Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego. 3,63 zł - 0,90 m3
2 Wodociąg, ubikacja bez łazienki. Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych. 3,63 zł - 1,50 m3
3 Wodociąg, ubikacja bez łazienki. Budynek podłączony do kanalizacji. 3,63 zł 5,79 zł 1,80 m3
4 Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody.Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych. 3,63 zł - 2,10 m3
5 Wodociag, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody. Budynek podłączony do kanalizacji. 3,63 zł 5,79 zł 2,70 m3
6 Wodociąg, ubikacja,łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler). Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych. 3,63 zł - 2,40 m3
7 Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody  (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler). Budynek podłączony do kanalizacji 3,63 zł 5,79 zł 3,00 m3
8 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej). Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych. 3,63 zł - 4,20 m3
9 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej). Budynek podłączony do kanalizacji. 3,63 zł 5,79 zł 5,40 m3

Podstawa prawna przeciętnych norm zużycia wody:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 02.8.70)

 

 

Komentarz

Łącznie opłata za wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych rośnie od 1 sierpnia 2013 r. z 8,67 do 9,42 zł za m sześc., o 75 gr czyli o 8,65 proc. Cena ta wciąż będzie niższa od średniej krajowej. Odbiór ścieków drożeje z 5,13 do 5,79 zł za m sześc., o 66 gr czyli o 12,87 proc. Cena wody wzrasta poniżej inflacji, o 2,54 proc. Wyższy wzrost opłaty za odprowadzanie ścieków podyktowany jest olbrzymimi inwestycjami w ochronę środowiska oraz rosnącymi kosztami stałymi prowadzenia oczyszczalni ścieków. Wodociągi Kieleckie są spółką prawa handlowego i regulacja taryfy jest niezbędna dla utrzymania dobrej kondycji finansowej.

Nowa taryfa została zaakceptowana przez właścicieli spółki, tworzących Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, na posiedzeniu 28 czerwca 2013.

W ciągu roku, od 2011 do 2012 znacznie – w niektórych przypadkach nawet o kilkaset procent! - wzrosły koszty działalności Wodociągów Kieleckich:

- olej opałowy dla Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych o 464 proc., z 271 tys. zł do 1 mln 528 tys. zł
- odsetki od kredytów o 419 proc., z 536 tys. zł do 2 mln 780 tys. zł
- amortyzacja o 191 proc., z 6 mln 456 tys. zł do 18 mln 786 tys. zł
- środki chemiczne o 92 proc., z 1 mln 107 tys. zł do 2 mln 130 tys. zł
- ubezpieczenia majątkowe o 51 proc., z 295 tys. zł do 446 tys. zł
- podatek od nieruchomości o 41 proc., z 6 mln 779 tys. zł do 9 mln 571 tys. zł
- energia elektryczna o 5 proc., z 6 mln 133 tys. zł do 6 mln 432 tys. zł.

Wodociągi Kieleckie na tle kraju

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie w czerwcu 2013 r. opublikowała najnowszy raport o cenach w przedsiębiorstwach wodociągowych, stan na 30 marca 2013 roku. Łączna opłata za wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych była w Kielcach o 9,3 proc. niższa od średniej krajowej. Licząc od najniższej ceny WK zajmują 89. miejsce na 249 przedsiębiorstw, czyli 161 przedsiębiorstw ma wyższą taryfę niż kielecka. Kielecka cena jest też o 3,5 proc. niższa niż średnia dla woj. świętokrzyskiego, wynosząca 8,98 zł. Droższa niż w Kielcach opłata jest m.in. w miejscowościach: Zielona Góra, Włocławek, Gdynia, Olsztyn, Płock, Kraków, Wrocław, Bielsko-Biała, Tarnobrzeg, Jędrzejów, Stalowa Wola, Nowy Sącz, Szczecin, Bydgoszcz, Starachowice.

Pod względem ceny za wodę dla gospodarstw domowych Kielce są na 113. miejscu w kraju. Ścieki dla gospodarstw domowych w WK dają 85. miejsce. W grupie dużych przedsiębiorstw Wodociągi Kieleckie są znacznie poniżej średniej krajowej – zajmują 16. miejsce na 55 notowanych spółek.

Wodociągi Kieleckie poprawiły swoją pozycję, w stosunku do raportu Izby na 30 września 2012 roku. Wtedy pod względem opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych na 236 przedsiębiorstw zajmowały 112. pozycję i miały taryfę tańszą o 7,4 proc. od średniej krajowej.

Podsumowanie

- Pomimo sierpniowej podwyżki cena za kielecką wodę i odprowadzanie ścieków będzie wciąż niższa od średniej krajowej
- Podwyżka jest niższa niż wzrost kosztów działalności spółki Wodociągi Kieleckie
- Woda drożeje mniej niż wskaźnik inflacji.

Wodociągi Kieleckie, 5 lipca 2013 r.