Wtorek, 24 Kwietnia 2018, Bony, Horacji, Jerzego
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Opłaty za wodę i ścieki

Wodociągi Kieleckie

Opłaty za wodę i ścieki

obowiązujące od 1 lutego 2017 roku do 9 czerwca 2018 r.

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Grupa 1 -Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno bytowe. Zaopatrzenie w wodę obiektów użyteczności publicznej na cele socjalno bytowe. Woda pobrana na cele przeciwpożarowe.

 • cena netto za dostarczanie  1 m3  wody 3,24 zł , brutto 3,50 zł
 • stawka opłaty abonamentowej netto za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania  wodomierza głównego na miesiąc 1,71  zł, brutto 1,85 zł
 • stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę  za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł
 • stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej  7, 91 zł za odczyt wodomierza,  brutto 8,54 zł
 • stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł za przyłączenie, brutto 131,13 zł.

Grupa 2 -Zaopatrzenie przeznaczone na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

 • cena  netto za dostarczanie  1 m3  wody 4,30 zł, brutto 4,64 zł
 • stawka opłaty abonamentowej netto za gotowość do świadczenia usług na  odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 14,01  zł,  brutto 15,13 zł.
 • stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę  za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł 
 • stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł
 • stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł za przyłączenie, brutto 131,13 zł.

Grupa 3 -Pozostali odbiorcy nie uwzględnieni w grupie 1,2

 • cena netto za dostarczanie 1 m3 wody  4,39 zł , brutto 4,74 zł.
 • stawka opłaty abonamentowej netto za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc  14,01 zł, brutto 15,13 zł.
 • stawka opłaty abonamentowej netto na odbiorcę  za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł.
 • stawka opłaty abonamentowej netto  na odbiorcę usług w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91  zł  za odczyt wodomierza, brutto 8,54 zł.
 • stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł za przyłączenie, brutto 131,13 zł.

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Grupa 1 - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej

 • cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 5, 47 zł, brutto 5,91 zł.
 • stawka opłaty netto za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych  121,42 zł za przyłączenie, brutto 131,13 zł.

Grupa 2 - Pozostali odbiorcy  nie uwzględnieni w grupie 1

 • cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 7,31 zł, brutto 7,89 zł
 • stawka opłaty netto na odbiorcę usług za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 121,42 zł za przyłączenie, brutto 131,13 zł
 • stawka opłaty netto za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 663,51 zł za badanie, brutto 716,59 zł.


Cena za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków  w rozliczeniach dokonywanych na podstawie  przepisów dotyczących  przeciętnych norm zużycia wody (Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno bytowe).

Lp.

Wyposażenie mieszkania w instalacje

Cena za 1 m3 dostarczonej wody (wartość brutto)

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków (wartość brutto)

Przeciętna miesięczna norma zużycia wody w m3 na osobę

0

1

2

3

4

1

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego.

3,50 zł

0,90 m3

2

Wodociąg, ubikacja bez łazienki. Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych.

3,50 zł

1,50 m3

3

Wodociąg, ubikacja bez łazienki. Budynek podłączony do kanalizacji.

3,50 zł

5,91 zł

1,80 m3

4

Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody.Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych.

3,50 zł

2,10 m3

5

Wodociag, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody. Budynek podłączony do kanalizacji.

3,50 zł

5,91 zł

2,70 m3

6

Wodociąg, ubikacja,łazienka, lokalne źródło ciepłej wody ( piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler). Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych. 

3,50 zł

2,40 m3

7

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody  ( piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler). Budynek podłączony do kanalizacji  

3,50 zł

5,91 zł

3,00 m3

8

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania ( z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej). Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych.

3,50 zł

4,20 m3

9

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania ( z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej). Budynek podłączony do kanalizacji.

3,50 zł

5,91 zł

5,40 m3

Podstawa prawna przeciętnych norm zużycia wody:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U.nr 8 poz. 70)