Poniedziałek, 23 Stycznia 2017, Fernandy, Jana, Rajmundy
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Opłaty za wodę i ścieki

Wodociągi Kieleckie

Opłaty za wodę i ścieki

obowiązujące od dn. 1 lutego 2016 r. do dn. 31 stycznia 2017 r.

WODA

Grupa 1 - Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno bytowe. Zaopatrzenie w wodę obiektów użyteczności publicznej na cele socjalno bytowe. Woda pobrana na cele przeciwpożarowe.

 • cena za dostarczanie 1 m 3 wody 3,36 zł netto / 3,63 zł brutto
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 1,72 zł netto / 1,86 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

Grupa 2 - Zaopatrzenie przeznaczone na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.

 • cena za dostarczanie 1 m 3 wody 4,46 zł netto / 4,82 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 14,10 zł netto / 15,23 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

Grupa 3 – Ujęcie Dyminy bez wykorzystania sieci wodociągowej rozdzielczej.

 • cena za dostarczanie 1 m 3 wody 4,12 zł netto / 4,45 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 14,10 zł netto / 15,23 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

Grupa 4 - Pozostali odbiorcy nie uwzględnieni w grupie 1,2,3.

 • cena za dostarczanie 1 m 3 wody 4,53 zł netto / 4,89 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc 14,10 zł netto / 15,23 zł brutto,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 7,91 zł netto / 8,54 zł brutto za odczyt wodomierza,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

ŚCIEKI

Grupa 1 - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

 • cena za 1 m 3 odprowadzanych ścieków 5,36 zł netto / 5,79 zł brutto,
 • stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie.

Grupa 2 - Pozostali odbiorcy  nie uwzględnieni w grupie 1.

 • cena za 1 m 3 odprowadzanych ścieków 7,05 zł netto / 7,61 zł brutto,
 • stawka opłaty na odbiorcę usług za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych  121,42 zł netto / 131,13 zł brutto za przyłączenie,
 • stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 652,68 zł netto / 704,89 zł brutto za badanie.

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków  w rozliczeniach dokonywanych na podstawie  przepisów dotyczących  przeciętnych norm zużycia wody (Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno bytowe).


L.p. Wyposażenie mieszkania w instalacje Cena za 1 m3 dostarczonej wody
(wartość brutto)
Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
(wartość brutto)
Przeciętna miesięczna norma zużycia wody
w m3 na osobę
1 Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego. 3,63 zł - 0,90 m3
2 Wodociąg, ubikacja bez łazienki. Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych. 3,63 zł - 1,50 m3
3 Wodociąg, ubikacja bez łazienki. Budynek podłączony do kanalizacji. 3,63 zł 5,79 zł 1,80 m3
4 Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody.Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych. 3,63 zł - 2,10 m3
5 Wodociag, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody. Budynek podłączony do kanalizacji. 3,63 zł 5,79 zł 2,70 m3
6 Wodociąg, ubikacja,łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler). Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych. 3,63 zł - 2,40 m3
7 Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody  (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler). Budynek podłączony do kanalizacji 3,63 zł 5,79 zł 3,00 m3
8 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej). Budynek podłączony do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych. 3,63 zł - 4,20 m3
9 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej). Budynek podłączony do kanalizacji. 3,63 zł 5,79 zł 5,40 m3

Podstawa prawna przeciętnych norm zużycia wody:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz.U. 02.8.70)