Czwartek, 19 Października 2017, Michaliny, Michała, Piotra
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Obudź się! Czas się włączyć!

Wodociągi Kieleckie

Obudź się! Czas się włączyć!

„Obudź się! Czas się włączyć”, to hasło akcji, którą rozpoczynają Wodociągi Kieleckie. Kogo chcemy budzić? Wszystkich tych, którzy mają okazję przyłączenia się do nowego wodociągu i kanalizacji, a jeszcze tego nie robią. Do czego namawiamy? Do spełnienia naprawdę prostych formalności. Dobiega końca realizacja olbrzymiego unijnego projektu Kompleksowej ochrony wód podziemnych aglomeracji kieleckiej.
Unia Europejska zgodziła się sfinansować 85 proc. kosztów kwalifikowanych tej wielkiej inwestycji, ale postawiła warunek – spełnienie tzw. efektu ekologicznego. Do nowej kanalizacji trzeba podłączyć budynki zamieszkałe przez ponad 15 tys. osób, do wodociągu ponad 1000. Aby sprostać tym wymaganiom, czekamy na spełnienie formalności przez właścicieli budynków. Wodociągi Kieleckie apelują, aby przyłącza robić już teraz, wszędzie tam, gdzie dotarła nowa sieć, a nie czekać do ostatniej chwili. Do podpisania umowy wystarczy tylko kilka dokumentów:

  •  dowód osobisty
  •  tytuł prawny do nieruchomości lub zgoda współwłaścicieli na zawarcie umowy na odbiór ścieków gdy współudział nie przekracza 50%.
Nazwa RozmiarDataOpis
Newsletter listopad 2015.pdf590 KB2015-11-09Obudź się! Czas się włączyć!
2015-11-09 13:58:28