Środa, 13 Grudnia 2017, Dalidy, Juliusza, Łucji
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności

Wodociągi Kieleckie

Komunikat o taryfach
Zarząd Spółki „Wodociągi Kieleckie” w Kielcach informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wobec powyższego informujemy, iż zgodnie z art. 9 tejże Ustawy, taryfy zatwierdzone do 31 stycznia 2019 roku będą obowiązywać przez 180 dni od dnia wejścia w życie Ustawy, czyli do dnia 9 czerwca 2018 roku.